Σάββατο, Ιανουαρίου 29, 2011

ήταν μια φορά μια επιστήμη ...


Σήμερα (εδώ και καιρό μάλλον) θέλω να γράψω για τον παρεξηγημένο ρόλο της ασθένειας και για τον "κακό δρόμο" που έχει πάρει η δυτική ιατρική επιστήμη।

Υγεία δεν είναι η απουσία κάποιων ενοχλητικών συμπτωμάτων, αλλά μια πολυδιάστατη κατάσταση που συμπεριλαμβάνει απόλυτα αλληλοεξαρτημένες φυσικές, ψυχικές, διανοητικές, κοινωνικές και υπαρξιακές διαστάσεις।
Η θεραπευτική προσπάθεια που περιορίζεται στα συμπτώματα δεν μπορεί να θεωρηθεί επιστημονική.
Κάθε εξωτερικό σύμπτωμα έχει μια βαθύτερη αιτία και κάθε αιτία
όταν αναγνωρισθεί, γίνεται με τη σειρά της το εξωτερικό σύμπτωμα μιας αιτίας
ακόμα πιο βαθειάς, αλλά και κάθε σύμπτωμα και κάθε αιτία
συνδέεται με όλη τη ζωή του ανθρώπου και η ζωή του ανθρώπου
συνδέεται με τις ζωές των άλλων ανθρώπων, με τις ομάδες των ανθρώπων,
με τη φύση, με το Σύμπαν ολόκληρο...


(ευχαριστώ τον Φιλόθεο Φάρο)