Κυριακή, Απριλίου 04, 2010

A-MOR(S) = Απουσία θανάτου